Τρίτη, 18 Σεπτέμβριος 2018 19:05

Βάλια Κάλντα - Αρκουδόρεμα - Κορυφή Φλέγγα (2167m.) - Δρακόλιμνες

Παράξενο ένας τόσο μικρός Τόπος, να είναι ατελεύτητος! S+

 


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ